2

SAMLING

En rundkreds
dannes omkring
en andens sprog
der traver i cirkler
omkring det
alle andre
tænker
med andres sprog
der er optaget med
impulser
der har magnetiseret
luften
og tiltrukket os alle
sammen

...

NOGET AF DET DER PASSER

Det regner med råstof
det er ikke din drøm
og komplikationerne
forbliver derved
ukomplicerede
og kun inderst
kan der være
noget
der løber løbsk
men jeg tør ikke ændre
på det